Witamy na stronie projektu:


Czas na zmiany dla rolników
z Gminy Kowala.


Projekt pt. „Czas na zmiany dla rolników z gminy Kowala” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, realizowany przez Urząd Gminy w Kowali.