Doradztwo zawodowe

W dniu 19 października wszyscy uczestnicy projektu pn.: „Czas na zmiany dla rolników z gminy Kowala” zakończyli pierwszy etap doradztwa zawodowego.

Dzięki uzyskanym informacją poprzez przeprowadzone na pierwszym spotkaniu wywiady i wypełnione ankiety uczestnicy wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym. Doradztwo zawodowe objęło pomoc psychologiczną niezbędną do wzrostu gotowości do zatrudnienia. Poprzez przeprowadzone szkolenia została postawiona diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych dla każdego z uczestników/-ek biorących udział w szkoleniu z doradcą zawodowym. Za pomocą doradcy zawodowego został określony IPD identyfikujący oczekiwania i cele zawodowe każdego z uczestników/-ek projektu. Udzielono informacji o zawodach, rynku pracy oraz odbyły się porady ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.

 

Kurs doszkalający w zakresie przewozu rzeczy

W dniu 16 września 2010 roku 20 uczestników/-ek rozpoczęło kurs doszkalający dla kierowców w zakresie przewozu rzeczy. W ramach kursu przewidziano 280 godzin szkoleniowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

Udział w dodatkowym kursie pozwoli na uzupełnienie kwalifikacji i umożliwi podjęcie zatrudnienia w zawodzie kierowcy.

Zdjęcia z kursu w galerii.

 

Uwaga!!!

W dniu 16 września 2010 roku o godzinie 16.00 rozpocznie się kurs doszkalający w zakresie przewozu rzeczy dla uczestników projektu biorących udział w kursie prawa jazdy kat. C i kat. C+E.
Miejsce spotkania:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Medal
ul. PCK 2, 26-600 Radom

 

 

Rozpoczęły się kursy na prawo jazdy kat. C, C+E.

W dniu 31 maja 2010 roku uczestnicy rozpoczęli zajęcia teoretyczne z kursu prawa jazdy kat. C i kat. C+E. Zajęcia prowadzone są przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Medal. Wszyscy uczestnicy otrzymali harmonogramy szkolenia wg których będą uczęszczać na zajęcia.

Zdjęcia z kursu w galerii.

 

 

Zajęcia z obsługi komputera i kasy fiskalnej.

W dniu 28 maja 2010 roku rozpoczął się kurs obsługi komputera z Internetem i kasą fiskalną. Udział w szkoleniu rozpoczęło 5 Pań. W ramach projektu zostanie przeprowadzone 60- godzinne szkolenie. Podczas 40 godzin Uczestniczki zapoznają się podstawami obsługi komputera z Internetem, a 20 pozostałych godzin posłuży im na naukę obsługi kasy fiskalnej.

 

 

Spotkanie uczestników projektu

W dniu 20 maja w budynku Urzędu Gminy w Kowali odbyło się spotkanie organizacyjne osób biorących udział w projekcie pn: „Czas na zmiany dla rolników z gminy Kowala”.

Uczestników projektu powitał Pan Sławomir Stanik – Wójt Gminy Kowala, oraz Pan Wojciech Ćwierz – kierownik projektu. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Kierowców „Medal”, którzy będą prowadzić kursy prawa jazdy kat. C i kat. C+E wraz z kursem doszkalającym na przewóz rzeczy. Udzielili oni niezbędnych informacji uczestnikom kursu a także zapoznali się z dokumentacją każdej z osób biorącej udział w kursie.

Podczas spotkania uczestnicy podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie a także wzięli udział w pierwszym badaniu ewaluacyjnym przeprowadzonym przez przedstawicielkę firmy AKME Consulting.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali poinformowani o terminach rozpoczęcia poszczególnych kursów a także terminach kolejnych badań lekarskich dla osób biorących udział w kursach na prawa jazdy.

 

 

Zapraszamy na spotkanie!

W dniu 20 maja 2010 roku . tj. czwartek o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kowali w Sali 33 odbędzie się spotkanie informacyjne dla 25 uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

 

Zakończenie rekrutacji

Urząd Gminy w Kowali w dniu 30 kwietnia 2010 roku zakończył rekrutację uczestników/-czek do udziału w Projekcie pn.: „Czas na zmiany dla rolników z gminy Kowala” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Łącznie chęć udziału w projekcie „Czas na zmiany dla rolników z gminy Kowala” zgłosiło 34 osoby. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej zostały utworzone: lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa uczestników projektu pn.: „Czas na zmiany dla rolników z gminy Kowala”. W projekcie weźmie udział 25 osób z terenu gminy Kowala ( 6 kobiet i 19 mężczyzn).

Lista rezerwowa została utworzona tylko dla osób chcących wziąć udział w Kursie obsługi komputera z Internetem i kasą fiskalną. Osoby, które nie znalazły się na żadnej z list zostały odrzucone na etapie oceny formalnej.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane listownie

 

 

Przedłużony termin naboru uczestników!

Informujemy, że została przedłużona rekrutacja do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym realizowanym przez Urząd Gminy w Kowali. Wszystkie osoby chętne, chcące wziąć udział w darmowych szkoleniach zapraszamy do Biura Projektu do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

 

 

Rekrutacja na bezpłatne kursy dla rolników

Urząd Gminy w Kowali ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie pt: „ Czas na zmiany dla rolników z gminy Kowala” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu od 1 marca 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku zostaną przeprowadzone 3 rodzaje kursów.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Kowala. W kursie weźmie udział 25 osób – ubezpieczonych w KRUS. Na zgłoszenia czekamy od 1.03.2010 roku do 31.03.2010 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się do Biura Projektu mieszczącego się w Urzędzie Gminy w Kowali pokój 27.